فدائی بنت الحیدر

▬ ماه رجب
▬ غدیر روز بیعت با امام زمان عجل الله تعالی فرجه /یا صاحب زمان مرا چگونه میبینی آیا از بیعت کنندگانم یا ...
▬ یا مقلب القلوب
▬ هشت شوال سالروز غم انگیز شیعیان
▬ بخوان داعای فرج را دعا اثر دارد
▬ مباهله
▬ یا علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیة و الثناء
▬ «اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها والسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمك.»
▬ یازهرا صد نو روز را فدای تو میکنم نو روز که هیچ پدر و مادرم را هم فدای تو میکنم
▬ یا مهدی جان ای طاوس اهل الجنه ما را هدایتی کن بدو ورود به محشر ما را شفاعتی کن